Chirurg onkolog, właściciel przychodni
 • Urodzony w 1955 r.
 • W 1979 r. ukończył Wydział Lekarski AM we Wrocławiu
 • 1984 specjalizacja I° z chirurgii ogólnej
 • 1986 specjalizacja II° z chirurgii onkologicznej
 • Staże w Niemczech i Szwecji
 • Od 1979 pracuje w Dolnoślaskim Centrum Onkologii, od 1996 jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 • Od 1994 własciciel NZOZ ONKOMED
 • W 1992 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy „Zastosowanie ozonoterapii w zakażeniach chirurgicznych”
 • W 2010 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych
 • Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych: PTL, TChP, PTCHO, PTO, ESMO, ESSO
 • Od 1996 przewodniczący Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Inicjator i od 1998 kierownik merytoryczny programu profilaktyki nowotworów dziedzicznych, działajacego w ramach Programu Promocji Zdrowia UM we Wrocławiu
 • Szczególne zainteresowania zawodowe dotyczą leczenia raka gruczolu piersiowego i nowotworów jelita grubego.